Objectius


OBJECTIUS

    

Els nostres fins

La nostra missió principal és la unió dels diferents objectius individuals, per  tal d'aconseguir avenços en totes les vessants de la vida dels afectats i afectades de Síndromes de Sensibilització Central (FM - SFC - SQM - EHS).

Com a associació de persones malaltes que som, volem que l'associació s'esdevingui, cada cop més, un centre de convivència i de mútua col·laboració, on les persones afectades de Síndromes de Sensibilització Central puguem comunicar-nos i ajudar-nos, a fi i efecte d'aprendre a conviure amb la malaltia i per tal de poder afrontar el futur amb esperança.

Així, els principals objectius de l'ACAF són:

  • Informar i donar suport als afectats i afectades de Síndromes de Sensibilització Central (FM - SFC - SQM - EHS).
  • Organitzar i realitzar activitats que tinguin com a finalitat la millora de la qualitat de vida de les persones malaltes i de llurs famílies.

El suport personal, l'ajuda mútua i la millora de la qualitat de vida de les persones afectades són, doncs, els objectius fonamentals de la nostra associació, per bé que han d'anar acompanyats, per força, d'altres objectius no menys importants, que són els següents:

  • Difondre informació sobre les Síndromes de Sensibilització Central (FM - SFC - SQM - EHS) i sobre les nostres activitats, per tal que la ciutadania vagi adquirint el grau de coneixement necessari sobre aquestes malalties, de les necessitats de les persones afectades i del paper que cadascú, en el seu àmbit (familiar, d'amics i coneguts, laboral, etc.), pot adoptar per tal d'ajudar-nos en l'assoliment dels nostres objectius principals.

  • Informar a les administracions, als representats polítics, als professionals de la salut, a sindicats i patronals, i a tots aquells altres agents implicats, de les necessitats i reclamacions de les persones afectades de Síndromes de Sensibilització Central (FM - SFC - SQM - EHS) i de llurs famílies.

  • Denunciar totes aquelles actuacions que no reconeguin la malaltia i que puguin menystenir la difícil realitat i el sofriment de les persones afectades de Síndromes de Sensibilització Central (FM - SFC - SQM - EHS) i de llurs famílies.

  • Intercanviar informació i establir col·laboracions amb tots aquells grups i organitzacions (associacions, fundacions, etc.) que treballin per als mateixos fins o que puguin contribuir al seu assoliment.

[QUI SOM] [ORGANITZACIÓ] [ACTIVITATS]


enunciats

L'ACAF també al Facebook              Segueix-nos al Twitter

© Associació Catalana d'Afectades i Afectats de Fibromiàlgia i d'altres Síndromes de Sensibilització Central
Darrera actualització: 19/10/2016