Síndromes de Sensibilització Central


 

La fibromiàlgia (FM), la síndrome de fatiga crònica/encefalomielitis miàlgica (SFC/EM), la sensibilitat química múltiple (SQM) i l'electrohipersensibilitat (EHS) són considerades malalties o síndromes diferents, per bé que es recullen sota el nom de Síndromes (o processos) de Sensibilització Central (SSC). Aquests síndromes presenten nombrosos símptomes comuns i, en un alt percentatge de pacients, aquestes patologies se superposen.

De fet, hi ha força estudis que demostren que la majoria de persones que tenen una d'aquestes malalties, poden acabar tenint les altres dues en més o menys grau d'afectació.

En qualsevol cas, la relació entre aquestes patologies és evident, tant pel que fa al símptomes comuns, com per l'experiència vital de la majoria de persones que les pateixen.

ELa informació continguda en aquesta web està destinada a complementar, i no a substituir, en cap cas, la informació i l'assistència dels professionals de la salut.

 

Fibromiàlgia (FM)

Síndrome de Fatiga Crònica (SFC/EM)

Sensibilitat Química Múltiple (SQM)

Electrohipersensibilitat (EHS)

 

 

 

L'ACAF també al Facebook              Segueix-nos al Twitter

© Associació Catalana d'Afectades i Afectats de Fibromiàlgia i d'altres Síndromes de Sensibilització Central
Darrera actualització: 19/10/2016